رویدادها : دو دیپلم افتخار برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنوانرویدادها : دو دیپلم افتخار برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۳۱ فروردین ۱۳۵۰

شماره

دوره چهارم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳]
موضوعقهرمان (کتاب), کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), کیارستمی، تقی, مثقالی، فرشید, مقاله, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا, نمایشگاه كتاب
متن کامل

اعلام خبر تعلق گرفتن دیپلم افتخار نمایشگاه جهانی کتاب های کودکان بولونی به همه ی کتاب های سازمان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیپلم افتخار هیات داوران کودکان به کتاب «قهرمان». به همراه فهرست نام هیات داوران و نام دو کتاب برنده ی جایزه ی اول هیات داوران و هیات داوران کودکان.bridgemedia | Nike Air Force 1 , Sneakers , Ietp STORE