روش آموزگاری

عنوانروش آموزگاری
گونهمقاله
نویسندگانمعصومه, علامه،
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۶۰]-۶۱
موضوععلامه، معصومه, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بررسی اهمیت روش تدریس معلمان در آموزشگاه ها و توجه آنان به اصول روانشناسی جهت ترغیب و تشویق دانش آموزان به درس خواندن و اهمیت آگاهی کامل معلمان به قواعد تدریسی .Running sport media | adidas sold 1 million dollars today Enflame Release Date - raw amber nmd laces