روانشناسی کودک: حسادت رایج ترین مشکل کودکان

عنوانروانشناسی کودک: حسادت رایج ترین مشکل کودکان
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۵۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, روانشناسی کودک, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی بروز پدیده ی حسادت در کودکان که در بعضی به صورت واکنش خارجی مستقیم نیست و به شکل کم خوری، شب ادراری، لکنت زبان و ..... بروز می کند، چگونگی برخورد پدران و مادران با این مسئله برای اینکه در کودک نهادینه نشود.