رمضانی، محسن

عنوانرمضانی، محسن
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۹- ۱۳۸۶

سال آغاز۱۳۸۶
زبان انتشارفارسی
نقشنويسنده، مترجم، مدير اتشارات پديده
موضوعسرگذشتنامه, مترجم, محسن رمضانی, نویسنده
تاریخ نشر

۱۳۰۹- ۱۳۸۶

متن کامل

محسن رمضانی فرزند محمد رمضانی ناشر نامدار دوره ی گذشته در سال ۱۳۰۹ بدنیا آمد. او کار خود را در سال ۱۳۳۰ با نام انتشارات محسن و با چاپ کتاب‌‌های" قاتل کیست" و کتاب کودکانه‌ی "دختر خوشبخت" آغاز کرد و با رویکرد به چاپ کتاب‌‌های کودکان، در سال ،۱۳۴۰ انتشارات پدیده را بنیاد گذاشت. او در این باره گفته است: " از اول کارم در فکر کتابهای کودکان بودم. زیرا اعتقادم این بود و حالا‌ هم هست که اگر کودکان از خردسالی با کتاب انس پیدا کنند. جامعه‌ کتابخوان بار می‌آید".
انتشارات پدیده تا سال ۱۳۵۷ که به انتشار کتاب‌‌های کودکان پایان داد، یکی از پرکارترین ناشران کتاب‌‌های کودکان بود. به گفته‌ی محسن رمضانی، انتشارات پدیده ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ عنوان کتاب چاپ کرده است. پیتر و گرگ نخستین کتاب این ناشر در سال ۱۳۴۴ به چاپ رسید. شورای کتاب کودک این کتاب را در فهرست خرداد سال ۱۳۴۵ در شمار کتاب‌‌های مناسب گزینش شده برای کودکان سه تا هشت ساله معرفی کرد. پدیده تنها در فرصت‌‌های سودآور به انتشار کتاب‌‌های کودکان نمی‌پرداخت و بر خلا‌ف سازمان‌های بزرگ و نیمه‌دولتی که انتشار کتاب‌‌های کودکان بخشی مهم از انتشارات‌شان را تشکیل می‌داد، همه نیروی خود را به انتشار کتاب‌‌های کودکان اختصاص داده بود. گرچه در فهرست انتشارات این ناشر شماری کتاب عمومی‌ و بزرگسال دیده می‌شود، نسبت این کتاب‌‌ها به کتاب‌‌های کودکان بسیار ناچیز است. شمار کتاب‌‌های کودکان انتشارات پدیده
در این دوره را تنها می‌توان با کتاب‌های کانون پرورش فکری مقایسه کرد. شمار کتاب‌‌های این ناشر برای کودکان، از کتاب‌‌های کانون بیشتر است، اما بیشتر کتاب‌‌های خردسالا‌ن آن را کتاب‌‌های ترجمه شده تشکیل می‌دهند....Nike air jordan Sneakers | Air Jordan