رسالت کتابخانه

عنوانرسالت کتابخانه
گونهمقاله
ناشرراهنمای کتاب، س ٤، ش٩ (آذر ١٣٤٠): ٨٠٥ – ٨١٢، ٨٩٣؛
سال تولد۱۳۴۰
تاریخ نشر

بهمن و اسفند ١٣٤٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٩٩٧] – ١٠٠٣
موضوعخواندن, راهنمای کتاب, کتابخانه سیار, کتابخانه عمومی, كتابخانه كودكان, مقاله, یونسکو
متن کامل

نویسنده پس از بیان ارزش و سودمندی های خواندن کتاب، به اهمیت کتابخانه های عمومی که امکان دستیابی همه ی مردم را به کتاب فراهم می کنند، اشاره می کند و خدماتی را که کتابخانه های عمومی تا به حال انجام داده اند و پس از این باید انجام دهند، برمی شمرد. سپس اهمیت کتابخانه ی کودکان و فعالیت هایی که باید داشته باشد، نقش و اهمیت کتابدار در کتابخانه ها، فعالیت های یونسکو در زمینه ی کتابخانه ها و کتابخانه های سیار و به طور کلی آینده ی کتابخانه ها را یادآور می شود.Asics shoes | Nike SB