راهنمای معلم: بگذارید بچه بچه باشد

عنوانراهنمای معلم: بگذارید بچه بچه باشد
گونهمقاله
نویسندگاننوابی, داود
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۲

شماره

دوره۴۲ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۳۱-۴۳۳
پدیدآورندگان

مترجم داود نوابی

موضوعداود نوابی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب درباره دانش‌آموزانی است که پدر و مادر آنها فقط به درس و مدرسه آنها می‌پردازند و زندگی وی را از بازی گرفته تا خواب واستراحت تحت شعاع مدرسه ودرس قرار می‌دهند.