راز و ن‍یاز

عنوانراز و ن‍یاز
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۳۴۵ک
پدیدآورندگانکاظم زاده ایرانشهر, حسین
تاریخ تولد - وفات

١٢٦٢-١٣٤٠

پدیدآورندگان همکاربرکت اص‍ف‍‍ه‍‍ان‍‍ی, عباس, تجویدی, محمد
عنوان فرعیی‍‍ا ص‍ح‍ب‍ت‌‌ه‍‍ا‌ی‌ دل‍ن‍ش‍ی‍ن‌ م‍‍ادر و دخ‍ت‍ر درب‍‍اره‌ ‌اس‍ر‌ار ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‍‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌خ‍‍ان‍گ‍‍ی‌
ناشرش‍رک‍ت‌ ن‍س‍ب‍‍ی‌ ح‍‍اج‌ م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ‌اق‍ب‍‍ال‌ و ش‍رک‍‍اء
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۳۹
تعداد صفحه٦٥ص
اندازه١٩*١٣س.م
پدیدآورندگان

ن‍گ‍‍ارش‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍‍اظم‌ ز‌اده‌ ‌ای‍ر‌ان‍ش‍‍ه‍ر؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ‌ع‍ب‍‍اس‌ ب‍رک‍ت‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‍‍ی؛ تصویرگر محمد تجویدی

موضوعادبیات تالیف, حسین کاظم زاده ایرانشهر, حکایت, شرکت نسبی اقبال و شرکاء, ع‍ب‍‍اس‌ ب‍رک‍ت‌ ‌اص‍ف‍‍ه‍‍ان‍‍ی, کاظم‌ زاده ‌ایرانشهر، حسین, کتاب, مجموعه ها, محمد تجوید‌ی, محمد تجویدی
گروه سنی(ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٠ ریال

متن کامل

مجموعه ی ۲۲حکایت تربیتى شعر گونه، گفت و گو میان مادر و دختر.