دیداری از کتابخانه ی بین المللی کودکان و نوجوانان

عنواندیداری از کتابخانه ی بین المللی کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
نویسندگانمشرف آزاد تهرانی, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۲-۱۳۸۴

ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۰

شماره

دوره چهارم ش ۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳]
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه بین المللی مونیخ, مشرف آزاد تهرانی، محمود, مقاله, نمایشگاه كتاب
متن کامل

شرح چگونگی برپایی نمایشگاه از انتشارات و فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کتابخانه ی بین المللی مونیخ در زمانی که محمود مشرف آزاد تهرانی برای استفاده از بورس تحقیقاتی به کتابخانه مونیخ رفته بود. به همراه گزارشی از دیدار و گفت و گو با والتر شرف، رئیس کتابخانه مونیخ.Adidas footwear | New Balance 530 Til Kvinder, hvid - MR530SG