دوست من نسو

عنواندوست من نسو
گونهکتاب
شماره دسترسی٨٧٣ک
پدیدآورندگانتومانیان, هوهانس
تاریخ تولد - وفات

١٨٦٩-١٩٢٣

پدیدآورندگان همکاربخشی, عیوضعلی
ناشرنشر مالویل
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه١٩ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ی هوانس تومانیان؛ ترجمه ی عیوضعلی بخشی

موضوعادبیات ترجمه, داستان ارمنی, عیوضعلی بخشی, کتاب, هوانس تومانیان
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٢٥ریال

متن کامل

چند کودک با هم دوست هستند. مدرسه ای در ده آنها باز می شود. نسو، یکی از کودکان، به علت فقر نمی تواند به مدرسه برود. راوی از ماجراهایی که برای خود و دوستانش از جمله نسو اتفاق می افتد، سخن می راند.Buy Sneakers | Men's Footwear