دوره راهنمایی تحصیلی

عنواندوره راهنمایی تحصیلی
گونهمقاله
نویسندگانضیائی, ناصر
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

تیر ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۶، ۴۱-۴۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

ناصر ضیائی

موضوعدوره راهنمایی تحصیلی, فخری رهرو, مصاحبه ها, مقاله, مکتب مام, ناصر ضیائی
متن کامل

گفت و گو با فخری رهرو، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش راهنمایی تحصیلی، در مورد دوره راهنمایی تحصیلی که به نظام آموزش و پرورش اضافه شده است.