دلخواه آموزگار

عنواندلخواه آموزگار
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانهوشیار, محمد باقر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۳-۱۳۳۶

ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

[ ۱۳۳۶ ]

شماره

س ۵، دوره ۲ ش ۱۱-۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۵۳]-۵۵
موضوعادبيات تاليف, سپیده فردا, غیرداستان, محمد ب‍اق‍ر ه‍وش‍ی‍ار, مقاله
متن کامل

نکاتی درباره ی آموزش هایی که یک آموزگار خوب به دانش آموزانش می دهد از زبان یکی از دانش آموزان و مقایسه ی این نکاتی با نکاتی که پدر این دانش آموز به او می گوید.latest jordan Sneakers | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092