در ک‍وچ‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ خ‍‍اطره‌: خ‍‍ال‍ه‌ س‍وس‍ک‍ه‌ ‌آق‍‍ا م‍وش‍ه‌!

عنواندر ک‍وچ‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ خ‍‍اطره‌: خ‍‍ال‍ه‌ س‍وس‍ک‍ه‌ ‌آق‍‍ا م‍وش‍ه‌!
گونهمقاله
نویسندگانقزل ایاغ (بهروزی), ثریا
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٢-

ناشرک‍ی‍‍ه‍‍ان‌ ب‍چ‍ه‌ ‌ه‍‍ا
سال تولد۱۳۸۲
تاریخ نشر

۱۶ ‌اردی‍ب‍‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٤١
موضوعخاطرات, ق‍زل‌ ‌ای‍‍اغ‌، ث‍ری‍‍ا, قصه گو, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

خاطرات ثریا قزل ایاغ از قصه گوی کودکان فضل الله مهتدی (صبحی)Sport media | 【国内۴月発売予定】プレイステーション۵ × ナイキ PG5 PS EP 全2色 - スニーカーウォーズ