در سرزمین یخبندان

عنواندر سرزمین یخبندان
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤١٤ک
پدیدآورندگانحکیمی, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

ناشرمرکز مطبوعاتی دار التبلیغ اسلامی
مکان انتشارقم
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٩٦ ص
اندازه۱۷*۱۲ س.م
پدیدآورندگان

محمود حکیمی

موضوعادبیات تالیف, داستان دینی, داستان علمی- تخیلی, داستان فارسی, کتاب, محمود حکیمی
گروه سنی(د - ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

متن کامل

سید عبدالکریم، پزشک یک کشتی تجاری است که هیچ گاه کتاب قرآن را از خود دور نمی‌کند. این مسئله برای ناخداى کشتی عجیب است و فکر می‌کند او از روی عادت قرآن می‌خواند. اما عبدالکریم به او مى‌گوید که برای شناخت بیشتر جهان هستی قرآن می‌خواند. کشتی به دنبال توفان در دریا غرق مى‌شود. تنها عبدالکریم به وسیله ى یک کشتی نجات مى‌یابد. او در این سفر با کسانی همراه مى‌شود که براى کاوش در زندگی اسکیموها، راهى قطب شمال اند. این کشتی نیز در میان یخ ها گرفتار مى‌شود و گروه اکتشافی با پای پیاده در مسیری خطرناک به راه مى‌افتد. عبدالکریم در این کشتی نیز با توجه به اعتقاداتش تاثیر بسیاری بر گروه مى‌گذارد. در پایان سفر و پس از پشت سر گذاشتن تمامی سختی ها، همه ى افراد گروه به این نتیجه مى‌رسند که بهتر است به زادگاه شان بازگردند و به جای کشف سرزمین های تازه، درباره ى آرمان ها، ایمان و عقایدشان فکر کنند.latest Nike release | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177