در ت‍لاش‌ آت‍ش‌ و چ‍ن‍د داس‍ت‍ان‌ دی‍گ‍ر

عنواندر ت‍لاش‌ آت‍ش‌ و چ‍ن‍د داس‍ت‍ان‌ دی‍گ‍ر
گونهکتاب
شماره دسترسی۲۱۴۷ک
پدیدآورندگانلندن, جک
تاریخ تولد - وفات

۱۸۷۶-۱۹۱۶

پدیدآورندگان همکارزن‍د, ا. ب.
عنوان دیگر

عنوان اصلي: To build a fire

ناشرم‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ س‍پ‍ه‍ر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۵
تعداد صفحه۷۹ ص
اندازه۲۱*۱۴س.م
پدیدآورندگان

اث‍ر ج‍ک‌ ل‍ن‍دن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ا. ب‌. زن‍د

موضوعا. ب‌. زن‍د, ادبیات ترجمه, ج‍ک‌ ل‍ن‍دن‌, داستان امریکایی, داستان جانوری, داستان ماجرایی, کتاب, مجموعه ها
گروه سنیج، د
بهاء

با كاغذ روزنامه ٢٠ريال، با كاغذ تحرير٧٠ گرمي ٣٠ ريال

متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: در تلاش آتش؛ آبرو باخته؛ قانون زندگی؛ و ....