دروغگویی کودکان

عنواندروغگویی کودکان
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۲۹

شماره

دوره۲۴ ش۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۶، ۴۹-۵۰
پدیدآورندگان

مترجم اقبال یغمائی

موضوعاقبال یغمائی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله می‌پردازد به علل و عواملی که حس دروغگویی را در کودک تقویت می‌کند کودک از همان سنین اولیه میل به پنهان کردن برخی از امور دارد لیکن اطرافیان باید مراقب باشند مطلقاً کاری نکنند که کودک را وادار و یا ترغیب به دروغ گفتن نمایند همچنین رفتار با کودک باید به طریقی نباشد که سخنان اورا همه یاوه و نادرست بدانیمlatest Running Sneakers | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion