درس زبان فارسی

عنواندرس زبان فارسی
گونهمقاله
نویسندگانخانلری, كیا، زهرا
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۴ –۱۳۶۹

ناشرفرهنگ خراسان
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

اردیبهشت و خرداد ۱۳۳۷

شماره

س ۲ ش ۲،۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۸-۴۵
موضوعکتاب درسی, كیا، زهرا خانلری
متن کامل

درس زبان فارسی اگرچه به ظاهر درس مستقلی است، اما در تمام مواد درسی دیگر هم تاثیر دارد. دانش‌آموزان هم در خواندن و هم در قواعد زبان مشکل دارند و هر چه به کلاس بالاتر می‌روند، مشکلات‌شان بیشتر می‌شود. علت این ضعف، هم در خود شاگرد، هم در آموزگار و پدر ومادر می‌باشد. اما سبب بزرگ و اصلی این نارسایی، کتاب درسی و روش تدریس است. کتاب باید در اندازه‌ی فهم شاگرد و به سبکی، نزدیک به زمان و ذهن او باشد. آموزگار نیز باید باسواد و دلسوز باشد و راه درست آموزش را بداند تا بتواند برخی ایرادهای کتاب را هنگام تدریس برطرف کند. عامل مهم دیگر، مطالعه و کار غیر درسی است. در این زمینه آموزگار باید با پدر و مادر همکاری داشته باشد و برای شاگرد کتاب‌های مناسب تهیه کند، او را به خواندن این کتاب‌ها و درباره‌ی آن‌ها برانگیزد. در درس انشا نیز آموزگار باید سواد کافی داشته باشد و دانش‌آموز را راهنمایی کند.Nike Sneakers | Nike Sportswear Dunk Low Disrupt White - DD6620-001