درباره قطب چه میدانید؟

عنواندرباره قطب چه میدانید؟
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧١٩ک
پدیدآورندگانشور, یا
پدیدآورندگان همکارزالتسمانا, یو, سرابی, صادق
عنوان فرعی(کی دریاها را مغلوب کرد و خانه کوچولوی عقربکها)
عنوان دیگر

عنوان روی جلد: درباره قطب نما چه میدانید؟

ناشرگوتنبرگ
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٥ص
اندازه١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

از یا: شور؛ رسام: یو: زالتسمانا؛ ترجمه صادق سرابی

موضوعادبیات ترجمه, صادق سرابی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, گوتنبرگ, یا شور, یا: شور, یو: زالتسمانا
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٥٠ ریال

عنوان کوتاهعلم برای همه
متن کامل

مطالبی درباره ی چگونگی اختراع قطب‏نما از سوی چینی‏ها و تکامل آن به دست اروپایی ها، لزوم داشتن قطب‏نما در مسافرت‏ها و بخصوص مسافرت های دریایی.Adidas shoes | Nike