دختر شیر فروش

عنواندختر شیر فروش
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٨١ک
پدیدآورندگانفیلوکس, ه.
پدیدآورندگان همکاربرسون, رنه, دانیا, محمد تقی
عنوان فرعیشامل ٢٦ داستان جالب و شیرین و خواندنی برای کودکان و نوجوانان
ناشرسنائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه١٢٠ص
اندازه٥/١٧*٥/٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ه. فیلوکس؛ تصاویر از رنه برسون؛ ترجمه محمدتقی دانیا

موضوعادبیات ترجمه, افسانه‌ ها و قصه‌ های فرانسوی, داستان فرانسوی, رنه برسون, سنائی, کتاب, مجموعه ها, محمدتقی دانیا, ه. فیلوکس
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ ریال

تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۲۶ داستان، شامل: زرى و فرى؛ گربه - راسو و خرگوش کوچولو؛ خدمتکار؛ و....latest Running Sneakers | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger