دختر شجاع

عنواندختر شجاع
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۸ مهر ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۱۸ (۱۹۴)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱-۱۸
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله
متن کامل

دختر کوچک تاجری که بسیار شجاع و باهوش است، تصمیم می گیرد پدرش را از دست جادوگران نجات بدهد. روزی شیری به قصد جان تاجر به خانه ی او می رود و از او خوراک می خواهد. تاجر ناچار می شود دختر کوچکش "گل سفید" را برای شیر بیاورد . شیر که دچار طلسم جادوگر است با کمک گل سفید طلسم را می شکند و به شکل اولیه ی خود که پسری زیباست، در می آید و با گل سفید ازدواج می کند.