دختر تاجر و خدمتگزار بیگناه

عنواندختر تاجر و خدمتگزار بیگناه
گونهمقاله
نویسندگانوست, مایکل, فارسی, محسن
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۱۶ (۳۴۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷-۱۸
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محسن فارسی

موضوعترقی, داستان اخلاقی, محسن فارسی, مقاله, میشل وست
متن کامل

در یکی از شهرهای ایتالیا تاجری با سه پسر و یک دختر خود زندگی می کند. پس از مرگ تاجر، پسرها خواهرشان را در گوشه ی خانه زندانی می کنند تا نتواند ازدواج کند و سهم خود را از ثروت پدر از آنها بگیرد. دختر، عاشق پسر خدمتکاری که در خانه کارهای اورا انجام می دهد می شود. برادرها پسر خدمتکار را به قتل می رسانند و دختر هم از غصه دق می کند. پس از مرگ او پسرها در بدبختی و فلاکت به زندگی ادامه می دهند.bridge media | Sneakers