دان‍ش‌ ش‍ادی‌ ب‍خ‍ش‌ اس‍ت

عنواندان‍ش‌ ش‍ادی‌ ب‍خ‍ش‌ اس‍ت
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۶۷۰ک
پدیدآورندگانلیف, مونرو
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۵-

پدیدآورندگان همکاراسدی, بیژن
عنوان دیگر

عنوان اصلي: Science can be fun

ناشرک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۴۴ص‌
اندازه۵/۲۵*۵/۲۱س.م
پدیدآورندگان

ن‍وش‍ت‍ه‌ و ن‍ق‍اش‍ی‌ م‍ون‍رو ل‍ی‍ف‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ ب‍ی‍ژن ‌اس‍دی

موضوعادبیات ترجمه, ب‍ی‍ژن ‌اس‍دی, غیرداستان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتاب, کتاب علمی, م‍ون‍رو ل‍ی‍ف‌
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۲۲ ريال شميز و ۵۰ ريال اعلا

عنوان کوتاهم‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ دان‍ش‌ ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
متن کامل

نگاهی به برخی اکتشافات و اختراعات انسان همچون: شب و روز، فصل ها، آب، جاذبه، باد، برق، ماشین ها و نقش آنها در زندگی انسان.Authentic Sneakers | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE