دانش‌آموزان مدرسه فرهاد همراه با خانم توران میرهادی

عنواندانش‌آموزان مدرسه فرهاد همراه با خانم توران میرهادی
گونهعکس
شماره دسترسی۴-۱۰۶ ع
سال انتشار۱۳۴۴
تاریخ نشر

۱۳۴۴

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوعتوران میرهادی (خمارلو), دانش آموزان, دانش‌آموزان, عکس, مدرسه فرهاد, مدرسه ها, منابع دیداری
منابع

مجموعه شخصی توران میرهادی

متن کامل

دانش‌آموزان مدرسه فرهاد در جشن مهرگان سال ۱۳۴۴ به همراه توران میرهادی مدیر مدرسه و اختر سلقلی برجسته‌ترین آموزگار این مدرسه که در میان کودکان ایستاده استBuy Sneakers | New Jordans – Air Jordan 2021 Release Dates , Gov

دانش‌آموزان مدرسه فرهاد همراه با خانم توران میرهادی