داستان کودکان: چشمه زهرآگین و سرنوشت دزدان

عنوانداستان کودکان: چشمه زهرآگین و سرنوشت دزدان
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۶ (۳۹۱)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, افسانه شاهی, ترقی, مقاله
متن کامل

شاهزاده ای به همراه غلامش به چشمه ی آبی زهرآگین می رسد. غلام و اسب ها از آب چشمه می نوشند و در دم می میرند. شاهزاده قدری از آب چشمه در قمقمه ای می ریزد. در ادامه ی راه به گروهی از دزدان دریایی بر می خورد که دختر پادشاه را برای رئیس شان دزدیده اند. شاهزاده با استفاده از آب زهرآگین دزدان را می کشد و دختر را نجات می دهد. سپس به همراه طلاهای دزدیده شده نزد پادشاه می رود و دخترش را خواستگاری می کند و با هم به کشور شاهزاده برمی گردند.