داستان کودکان: پاداش نیکی

عنوانداستان کودکان: پاداش نیکی
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۳۸ (۴۷۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم نصرالله شاهرخی

موضوعافسانه پریانی, ترقی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

تونک پیرمرد فقیری است. وقتی می میرد، پسرش تانک برای خرج مراسم دفن پدر از تاجری در شهر پول می گیرد و قرار می شود در برابر قرضش برای او کار کند. در راه شهر با زنی زیبا آشنا می شود و قصه ی خود را برای او میگوید زن با او همراه می شود و به خانه ی تاجر می روند. زن گونی ابریشمی را که تاجر در مقابل آنها قرار می دهد تا پارچه کنند، در یک هفته می بافد و به او می گوید که تانک همه ی آنها را بافته است. تاجر هم پسر را به کارخانه ی خود می برد و مزد خوبی به او می دهد. وقتی تانک از زن دلیل کارش را می پرسد، زن می گوید من فرشته ی خوبی هستم و مأمور شده ام پاداش کار نیکی را که تو در حق پدرت کرده ای بدهم.Running sneakers | nike mercurial superfly green size 7 shoes europe Magic Mushroom , Where To Buy , DH7650-600 , Ietp