داستان کودکان: مینو و غول

عنوانداستان کودکان: مینو و غول
گونهمقاله
نویسندگانفارسی, محسن
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۹-۱۳۶۶

ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۵ دی ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۳۰ (۳۶۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محسن فارسی, مقاله
متن کامل

پیرزنی پسری به نام مینو دارد. چون آنها فقیرند، پیرزن گاوش را به مینو می دهد و می گوید در بازار بفروشد و پولش را غذا بخرد. در راه، مینو گاو را با چند لوبیای رنگارنگ عوض می کند. مادر مینو که ناراحت شده است، لوبیاها را از دست مینو می گیرد و در حیاط می ریزد. فردا صبح لوبیاها بزرگ شده اند و سر به فلک کشیده اند. مینو از لوبیاها بالا می رود. فرشته ای به او کمک می کند تا طلاهای پدرش را که سال ها پیش به دست غول کشته شده است، پس بگیرد. غول به دنبال مینو می رود و هنگام پایین آمدن از لوبیا پرت می شود و می میرد.Best Nike Sneakers | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp