داستان کودکان: مهیار نیشابوری و منصور شال فروش

عنوانداستان کودکان: مهیار نیشابوری و منصور شال فروش
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۳۵ (۴۲۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, ترقی, مقاله
متن کامل

مهیار فرزند تاجری در نیشابور است که می خواهد به بغداد سفر کند. در بغداد به نصیحت پدر به دیدار منصور شال فروش می رود که در میهمان نوازی و جوانمردی همتا ندارد. در مدتی که میهمان منصور است، عاشق همسر منصور می شود. منصور بدون اینکه مهیار بفهمد همسرش را طلاق می دهد و او را به عقد مهیار درمی آورد. مهیار جریان را از کنیز زن می شنود و پس از مدتی که منصور ورشکست می شود، او را به شهر خود دعوت می کند و همسرش را که همچون خواهر خود نگاه داشته است، به او باز می گرداند و مال بسیاری به او می بخشد.trace affiliate link | Air Jordan