داستان کودکان: ملکه خونخوار

عنوانداستان کودکان: ملکه خونخوار
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۹ (۴۴۶)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, ترقی, مقاله
متن کامل

مردم شهری در کنار دریا از راه ماهیگیری زندگی می کنند. هر سال جوانی از این شهر ناپدید می شود. روزی جوان تنومندی که به ماهیگیری رفته است چشم بسته دستگیر و به قصر ملکه برده می شود. ملکه با او ازدواج می کند و جوان که شگفت زده شده است روزی وزیر را غافلگیر می کند و واقعیت ماجرا را از او می پرسد. وزیر می گوید ۶۰ سال پیش جادوگری به ملکه گفته است که هر سال باید با جوانی ازدواج بکند و سپس او را بکشد و خونش را بخورد. جوان همان شب زهر در جام ملکه می ریزد و او را می کشد و به شهر خود باز می گردد.Sportswear Design | Releases Nike Shoes