داستان کودکان: قاضی بدجنس

عنوانداستان کودکان: قاضی بدجنس
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۳۰

شماره

دوره۸ ش۵۲ (۴۲۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, ترقی, مقاله
متن کامل

علی پسردهقانی است که همچون شاهزادگان بزرگ شده است. در سن ۲۰ سالگی به فکر ازدواج می افتد و به فرغانه سفر می کند. در آنجا عاشق دختر حاکم فرغانه می شود. پدر دختر با حیله گری های قاضی شهر از کارش برکنار شده است. علی ماجرای عشق خود را به دختر حاکم برای قاضی تعریف می کند. قاضی لباس های گرانبهایی به علی می دهد و او را پسر حاکم یکی از شهرها معرفی می کند و دختر حاکم را به عقد او در می آورد. چندی بعد از عروسی، لباس های کهنه ای به در خانه ی حاکم می فرستد تا آبروی حاکم را برده و علی را پسر فقیری معرفی کند. علی نیز اصل ماجرای سفرش به فرغانه را برای حاکم بازگو می کند و انتقام حاکم را از قاضی گرفته و او را به مقام خود باز می گرداند.Nike sneakers | Nike