داستان کودکان: علاءالدین و فانون سحرآمیز

عنوانداستان کودکان: علاءالدین و فانون سحرآمیز
گونهمقاله
نویسندگانشیرازی, محمد علی
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۴۱ (۴۷۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۲۳
پدیدآورندگان

مترجم محمد علی شیرازی

موضوعترقی, محمد علی شیرازی, مقاله
متن کامل

علاءالدین چراغ جادویی در جنگل پیدا می کند. بر آن دست می کشد و غلامی از آن بیرون می آید که غلام علاءالدین می شود. علاءالدین عاشق دختر شاه می شود و غلام زمینه ی عروسی آن دو را فراهم می کند. قصری زیبا برای شان می سازد و آنها را صاحب گنج های بسیاری می کند.Adidas footwear | 『アディダス』に分類された記事一覧