داستان کودکان: دوشیزه زیرک

عنوانداستان کودکان: دوشیزه زیرک
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۳۰

شماره

دوره۹ ش۵ (۴۴۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, ترقی, مقاله
متن کامل

در یکی از شهرهای مصر تاجر پیری زندگی می کند که تاکنون ۷۰ زن گرفته و از هیچ کدام صاحب فرزندی نشده است. دختر زیبایی را که نامزدی قهرمان دارد، خواستگاری می کند و به قصر می آورد. دختر نقشه ای می کشد و پیرمرد را بیمار می کند. سپس در گوش پیرمرد زمزمه می کند که انتقام خود را از او گرفته است و در شب عقدکنان، همسرش به نجات او خواهد آمد و زن های او را از زندان نجات خواهد داد که ماجرا به همین گونه اتفاق می افتد.jordan release date | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men