داستان کودکان: خسرو شاه و فیروزه بانو

عنوانداستان کودکان: خسرو شاه و فیروزه بانو
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۶ شهریور ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۱۳ (۳۹۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, افسانه شاهی, افسانه محبت, ترقی, مقاله
متن کامل

پادشاه ایران پسری به نام خسرو دارد که اورا به دشت می فرستد تا نزد دایه اش زندگی کند و اسب سواری و شکار وتیراندازی بیاموزد. شاه می میرد و خسرو جانشین پدر می شود. روزی به سرزمین شاه سمندل وارد می شود. در آنجا دل به فیروزه دختر شاه می بندد و به خواستگاری او می رود. اما وزیر سمندل که خود عاشق فیروزه است، بر ضد او توطئه می کند. ولی خسرو می جنگد و آنها را شکست می دهد. حقیقت را به فیروزه می گوید. فیروزه که خود نیز عاشق خسرو شاه شده، به عقد او درمی آید.Nike air jordan Sneakers | Aimé Leon Dore x New Balance 550 'Red' — Ietp