داستان کودکان: تعبیر خواب

عنوانداستان کودکان: تعبیر خواب
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۱۴ (۳۹۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, افسانه شاهی, ترقی, مقاله
متن کامل

پادشاه خواب می بیند سوار بر اسب سفیدی شده و از لباسش خون می چکد و ماری بر او آویخته است. فالگیران و تعبیرگران خواب حاضر می شوند و خواب او را به عمد بد تعبیر می کنند و می گویند همسر و فرزندان و خاندانت به تو خیانت خواهند کرد. پادشاه آشفته و غمگین می شود. وزیر با کمک ملکه مادر، شاه را نزد درویش می برند و او خواب شاه را به خوبی تعبیر می کند و می گوید فالگیران آدم های شیادی هستند. شاه که دستور قتل همسرش را به وزیر داده پشیمان می شود اما وزیر همسر شاه را نکشته و او را نزد پادشاه می آورد.latest Running Sneakers | Autres