داستان کودکان: بخت خفته

عنوانداستان کودکان: بخت خفته
گونهمقاله
نویسندگانفارسی, محسن
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۷ آذر ۱۳۲۸

شماره

دوره۷ ش۲۶ (۳۵۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳، ۱۵
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محسن فارسی, مقاله
متن کامل

کشاورزی، دو پسر به نام های خسرو و فیروز دارد و پیش از مرگش اموالش را میان آن دو تقسیم می کند. فیروز خوشبخت است و کار و زندگی اش رونق دارد. ولی خسرو نه. به همین سبب روزی تصمیم می گیرد بر ضد برادرش توطئه کند ولی به موجودی برمی خورد که خود را بخت فیروز می نامد. او به خسرو می گوید بخت خود را پیدا و بیدار کند تا او هم خوشبخت شود. خسرو در راه به یک شیر پرخور ومردی که طلای بسیار دارد و پادشاهی غمگین بر می خورد که هرکدام از خسرو می خواهند راه حل مشکشان را از بختش بپرسد. بالاخره خسرو بختش را پیدا می کند و به سوی خانه اش باز می گردد. در راه پادشاه به او پیشنهاد پادشاهی می دهد و مردی که طلای بسیار دارد، می خواهد طلاهایش را به او بدهد ولی خسرو طمع می کند و هیچ کدام را برای رسیدن به خوشبختی نمی پذیرد. به شیر می رسد و ماجرایش را بازگو می کند و درمان پرخوری او را خوردن مرد احمقی می داند. شیر هم خسرو را به دلیل حماقتش می خورد.trace affiliate link | 【国内۵月۱日発売予定】アンディフィーテッド × ナイキ コービー ۵ プロトロ "ホール オブ フェイム" メタリック ゴールド/フィールド パープル-マルチ カラー (DA6809-700) - スニーカーウォーズ