داستان کودکان: انتقام شاهزاده خانم

عنوانداستان کودکان: انتقام شاهزاده خانم
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۳۰

شماره

دوره۸ ش۴۵ (۴۳۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۱۶
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, افسانه شاهی, ترقی, مقاله
متن کامل

پسر باغبانی پس از مرگ پدر به سفر می پردازد. در راه دختری را که زخمی شده است از دست مردی نجات می دهد و به شهر می آورد. دختر او را با پسر حریرفروشی به نام احمد آشنا می کند. شبی که احمد مهمان آنها بود، او را می کشد و ماجرای عشق خود به احمد و خیانت احمد را برای پسر باغبان بازگو می کند. سپس با کمک پسر جسد را به خاک می سپارد و نزد پادشاه می رود. زیرا او دختر پادشاه است. پادشاه نیز دختر را به عقد پسر باغبان درمی آورد.Running Sneakers Store | adidas