داستان کودکان: احمد چالاک

عنوانداستان کودکان: احمد چالاک
گونهمقاله
نویسندگانآفرین,
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۲۹

شماره

دوره۸ ش۲۵ (۴۱۰)

زبان انتشارفارسی
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآفرین, افسانه آزمونی, افسانه پریانی, افسانه شاهی, ترقی, مقاله
متن کامل

پادشاه کشوری که از دختر زیبای پادشاه همسایه خواستگاری کرده و جواب رد شنیده است، پسری به نام احمد را که در قصر زندگی می کند به خواست خود به کشور همسایه می فرستد. احمد در راه، یک ماهی را که از آب بیرون افتاده بود، نجات می دهد و به آب بازمی گرداند. ماهی نیز که فرشته ی دریاهاست به او قول می دهد روزی کارش را جبران کند. احمد وقتی به دختر شاهزاده خانم می رسد با کمک ماهی خواست های او را برآورده می کند و او را به کشور خود می آورد. شاهزاده خانم مجبور می شود با پادشاه کشور همسایه ازدواج کند.Authentic Sneakers | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival