داستانهای کهن : ملای مکتب دار

عنوانداستانهای کهن : ملای مکتب دار
گونهمقاله
نویسندگانمهتدی (صبحی), فضل الله
تاریخ تولد - وفات

-١٣٤١

ناشرکیهان بچه ها
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

پنجشنبه ٩ اسفند ١٣٣٥

شماره

س ١ ش ١٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٢٧]-٢٨
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعکیهان بچه ها, مقاله, مهتدی، فضل الله (صبحی)
متن کامل

ملای مکتب داری در مکتب خانه ای به بچه ها درس می داد که راستگو و درستکار نبود. شاگردان او که در خانه و از پدر و مادرشان راستی و درستی را یاد گرفته بودند، تصمیم گرفتند در فرصتی مناسب به ملا درسی بدهند. روزی ملا از دو نفر از شاگردانش خواست تا سینی ای را که در آن مرغ بریان و شیشه ای شربت بود، به خانه اش ببرند، ولی سفارش کرد که دستمال از روی مرغ کنار نرود که می پرد و شیشه شربت هم خورده نشود که زهرآلود است. دو شاگرد هم در راه مرغ بریان و شربت را خوردند و وقتی ملا از آن ها پرسید که غذا را چه کردند، آن ها پاسخ دادند که مرغ پرید و ما از ناراحتی زهر را خوردیم. ملا از این کار بچه ها درس گرفت و پس از آن راستگو و درست کردار شد.Sports Shoes | Nike Shoes