داستانهای واقعی برای کودکان و نوجوانان

عنوانداستانهای واقعی برای کودکان و نوجوانان
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٢٧ک
پدیدآورندگانپاول, ایور
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-

پدیدآورندگان همکارمیکائلیان, ط.
عنوان دیگر

عنوان اصلی: God, Slitte ones

ناشرنورجهان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه١٤٧ص
اندازه٤/١٥*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

نوشته ایور پاول؛ ترجمه ط. میکائلیان

موضوعادبیات ترجمه, ایور پاول, داستان انگلیسی, داستان دینی, داستان ماجرایی, ط. میکائلیان, کتاب, مجموعه ها, نور جهان
گروه سنی(ج، د)
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٤٩
تیراژ٢٠٠٠ ن
متن کامل

مجموعه ی ۲۰ داستان، شامل: تارور دختر رئیس قبیله؛ گرگ سفید؛ سامبو و آدمخواران؛....Authentic Nike Sneakers | Air Jordan