داستانهای شیرین ملی

عنوانداستانهای شیرین ملی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٩٩٨ک
پدیدآورندگانیاربخت, شهریار
عنوان فرعیمخصوص جوانان
ناشرسعیدی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٢٦ص
اندازه٢٤*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

نوشته شهریار . یاربخت (نوذر اصفهانی)

موضوعافسانه ها و قصه های ایرانی, سعیدی, شهریار, شهریار یاربخت, کتاب, مجموعه ها, یاربخت نوذر اصفهانی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

١٠٠ ریال

تیراژ٢٠٠٠ن
متن کامل

مجموعه ی ۷ داستان، شامل: باغبان پیر؛ چوپان ناکام؛ساربان راهزن؛ و...