داروین

عنوانداروین
گونهکتاب
شماره دسترسی١٢٢٦ک
پدیدآورندگاناکونور, ادموند
پدیدآورندگان همکارصابری, م. ت.
ناشرمازیار
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۸
تعداد صفحه٣٢ص
اندازه٥/١٦*٢٤س.م
پدیدآورندگان

ادموند اکونور؛ ترجمه ی م. ت. صابری

موضوعادبیات ترجمه, ادموند اکونور, سرگذشتنامه مستند, کتاب, م. ت. صابری
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

بهاء

٣٠ ریال

عنوان کوتاهمجموعه تاریخ برای نوجوانان؛ ١
متن کامل

سرگذشت چارلز رابرت داروین (۱۸۰۹-۱۸۸۲) طبیعی دان انگلیسیlatest Running Sneakers | NIKE HOMME