خورشید خانم آفتاب کن (۲۱)

خورشید خانم آفتاب کن (۲۱)
عنوانخورشید خانم آفتاب کن (۲۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرصادقی, علی اکبر
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٦

شماره صفحهص ٢١
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, خورشید خانم آفتاب کن, علی اکبر صادقی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل