خواندنیهای کودکان قبل از دبستان

عنوانخواندنیهای کودکان قبل از دبستان
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, هدایی،
عنوان فرعیکتابهای تصویری "
ناشردر سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۷۲
تاریخ نشر

۱۳۷۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. [۱۷۰]–۱۸۹
موضوع۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان, تاریخ و نقد, شورای کتاب کودک, کتاب تصویری, مقاله, هدایی، محمد
متن کامل

در این مقاله نویسنده با اشاره به نیاز خردسالان به کتاب های مناسب سن و ویژگی های شان، کتاب تصویری را پاسخگوی این نیاز می داند. سپس به معرفی دقیق کتاب تصویری و نقش تصویر در آن و چگونگی متن آن می پردازد. پس از آن تاریخچه ای از کتاب های تصویری در جهان و ایران ارائه می دهد. آن گاه به بررسی دقیق وضعیت کتاب های خردسالان و به ویژه کتاب های تصویری آن ها در ایران می پردازد و این کتاب ها را از دیدگاه درونمایه، تصویر، میزان تألیف و ترجمه، ارزیابی و بررسی می کند.