خواندنیهای تفریحی نوآموزان اکابر و دبستان و تهیه کتابخانه برای آنها

عنوانخواندنیهای تفریحی نوآموزان اکابر و دبستان و تهیه کتابخانه برای آنها
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانصفا, ابراهیم
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشكده ادبیات و علوم انسانی
سال انتشار۱۳۱۷
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه٤٨ص
مقطع تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلیفلسفه و علوم تربیتی
موضوعابراهیم صفا, افسانه ها, پایان نامه, کتاب بازی و سرگرمی, کتاب مناسب, کتابخانه‌ ها, کتابشناسی گزینشی, ملاک های ارزشیابی, منابع نوشتاری
متن کامل

نقد و بررسی کتاب‌های نامناسب که برای کودکان و نوجوانان منتشر می شود. در این پژوهش کتاب‌های نامناسب رمان‌ها یا قصه‌های بلند عامیانه است که برای کودکان زیانبار و سبب اتلاف وقت آن‌ها می‌شوند. زیرا در این کتاب‌ها گزافه‌‌گویی و مبالغه و اعجاز وجود دارد از جمله در امیرارسلان، حسین کرد شبستری، ... و هیچ‌گونه هدف اخلاقی و اجتماعی ندارند. کتاب‌های مناسب، کتاب‌های است که در عین سرگرم ساختن نوآموزان و جلب کردن آنان به مطالعه، اثر مفیدی در ذهن و روحیه آن‌ها بگذارند، اصول مهم اجتماعی و اطلاعات لازم را متناسب با موقعیت زندگی و نیازهای طبقات تا آنجا که امکان باشد به آن‌ها ‌بیاموزند. ارائه۱۱ ملاک برای شناسایی کتاب های مناسب، فهرستی از کتاب های مناسب و ضرورت وجود کتابخانه برای کودکان و نوآموزان و ویژگی هایی آن از دیگر موارد طرح شده است.