خصوصیت نمو دانش آموزان در مرحله نوجوانی و بلوغ

عنوانخصوصیت نمو دانش آموزان در مرحله نوجوانی و بلوغ
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۸۱

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۲۲
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

تعریفی از واژه بلوغ می‌آید سپس به شرح ویژگی های این دوره پرداخته می‌شود که معلم باید آنها را بداند و با توجه به آن ها شیوه ی تدریس و اداره ی کلاس و برنامه های آموزشی را برنامه ریزی کند.