خشم مخالفت ناراحتی اضطراب و آرامش ظاهری در جوانان

عنوانخشم مخالفت ناراحتی اضطراب و آرامش ظاهری در جوانان
گونهمقاله
نویسندگانآصفی, آصفه
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۵، ۲۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآصفه آصفی, روانشناسی کودک, مقاله, مکتب مام
متن کامل

ریشه یابی خشم و عصبانیت در کودکان و اشاره به این که خشم کودکان به رفتار والدین آنها بر می گردد. والدینی که یا خود نیز افرادی عصبی اند و یا پریشان و مضطرب هستند.