خشت بر دریا زدن

عنوانخشت بر دریا زدن
گونهمقاله
نویسندگانصدری افشار, غلامحسین
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۰-۵۳، ۵۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتحصیل فرزندان, غلامحسین صدری افشار, مشارکت والدین, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی مشکلاتی که دخالت مستقیم والدین در مسائل تحصیلی فرزندان، بوجود می آورد و ارائه ی راهکارهایی که در عین نظارت والدین از دخالت بیجای آنها جلوگیری شود