خردسالان و نویسندگان و شعرای معاصر ما

عنوانخردسالان و نویسندگان و شعرای معاصر ما
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
نویسندگانس., ا.
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

[ ۱۳۳۶ ]

شماره

س ۵، دوره ۲ ش ۱۱-۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۶۴]-۶۹
پدیدآورندگان

ا-س

موضوعا-س, سپیده فردا, شعر کودکان, مقاله
متن کامل

بررسی میزان توجه شاعران و نویسندگان به ادبیات ویژه ی کودکان و نوجوانان. مروری بر فعالیت های نویسندگان و شاعران ایرانی و آثاری که برای کودکان و نوجوانان داشته اند. از جمله: ایرج میرزا، بهار، پروین اعتصامی، رشید یاسمی، هدایت، صبحی، یمینی شریف و هوشیار و دیگران. به وضعیت ترجمه برای کودکان و نوجوانان نیز اشاره شده است. در پایان نویسندگان، شاعران و هنرمندان جوان را به فعالیت در میدان پهناور ادبیات کشورمان فرا خوانده است.Best Nike Sneakers | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping