خبرها : بزرگداشت عباس یمینی شریف

عنوانخبرها : بزرگداشت عباس یمینی شریف
گونهمقاله
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۶۵
تاریخ نشر

آذر و اسفند ١٣٦٥

شماره

س ٢٤ ش ٣-٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٦]
موضوعجایزه ها, شورای کتاب کودک, عباس یمینی شریف, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, یادبودها
متن کامل

در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۶۵ مراسمی به مناسبت بزرگداشت خدمات پنجاه ساله ی عباس یمینی شریف در زمینه ی شعر و نویسندگی برای کودکان در محل شورا برگزار شد. در این جلسه درباره ویژگی ها و خدمات یمینی شریف به آموزش و پرورش و آثارش برای کودکان و نوجوانان سخنرانی شد و در پایان، پلاک شورا به دست کودکان به ایشان اهدا شد. در این مراسم نمایشگاهی نیز از کلیه آثار یمینی شریف ترتیب داده شده بود.Nike footwear | Nike for Men