خبرهای فرهنگی: تأسیس کودکستان در رضائیه

عنوانخبرهای فرهنگی: تأسیس کودکستان در رضائیه
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, اقبال
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۸
تاریخ نشر

دی ۱۳۲۸

شماره

دوره۲۴ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۳-۶۴
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاقبال یغمائی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این کودکستان از ابتدای سال جاری تأسیس شده است کودکان در بدو ورود نمی‌توانستند به فارسی صحبت کنند اما با همت مربیان به خوبی زبان ملی خود را تکلم می‌کنند .Nike sneakers | Best Running Shoes for Men 2021 , Buyer's Guide , Worldarchitecturefestival