خانه و مدرسه

عنوانخانه و مدرسه
گونهمقاله
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۴۹
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲-۴۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعخانه و مدرسه, مشارکت والدین, مقاله, مکتب مام
متن کامل

تأکید بر ارتباط همیشگی خانه و مدرسه برای حل مشکلات کودک .