خاطراتی از تاریخ مجله آموزش و پرورش: آقای علی اصغر حکمت وزیر سابق فرهنگ و استاد دانشگاه

عنوانخاطراتی از تاریخ مجله آموزش و پرورش: آقای علی اصغر حکمت وزیر سابق فرهنگ و استاد دانشگاه
گونهمقاله
نویسندگانحکمت, علی اصغر
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۵

شماره

دوره ۲۷ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹۹۱-۹۹۷
موضوععلی اصغر حکمت, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

تاریخ کامل مجله آموزش وپرورش از سال ۱۳۰۴ تا به حال توقف‌های وتغییرات در مدیریت آن واشاره به افرادی که مقالات مهمی دراین مجله داشتند و کتاب هایی که به وسیله این مجله منتشر شده است .latest Nike release | Nike Releases, Launch Links & Raffles